Synonymer.no

kjempe

Meningsgruppe: 1

agitere

arbeide

bearbeide

bekjempe

berserk

binde

bites

brenne

disputere

duellere

egge

faite

fighte

forkynne

gigant

gjøre

gjøre en noe etter

gjøre en rangen stridig

gjøre motstand

gløde

goliat

gå en i næringen

gå inn for

herkules

hetse

ideal

ikke harmonere

ildne

ivre

jette

kappes

kive

kjekle

kjempe for

kjempe mot

kjeppes

knive

koloss

konkurrere

krangle

krige

kult

kultus

kyklop

legge seg i selen

mastodont

misjonere

motarbeide

munnhugges

måle seg

måle seg med

oppagitere

oppegge

oppildne

opponere

oppvigle

pledere

propagandere

propagere

prøve krefter

prøve krefter med

påvirke

reklamere

rise

rivalisere

rugg

rusk

rykke i marken

slåss

slåss med

stri

stride

stå i motstrid med

støte an mot

tevle

titan

trette

tumle

turnere

virke

være på krigsstien

være uenig

være uforenlig med

øve påtrykk

Meningsgruppe: 2

atlet


Andre relevante treff:

kjempe-

kjempende

kjempe mot

kjempestor

kjempe med

kjempefort

bekjempe

kjempe for

kjempe imot

kjempeflaks

kjempeøgle

tilkjempe

nedkjempe

kjempeviktig

kjempemessig

forkjemper

medkjemper

tilkjempet

tilkjempe seg

slåsskjempe

barrikadekjemper
© Wild Wild Web 2012