Synonymer.no

kjørlig

Meningsgruppe: 1

stiv

Meningsgruppe: 2

avmålt

behersket

forbeholden

formell

forsert

forsiktig

gravitetisk

høytidlig

keitet

knapp

konversjonell

nøye beregnet

reservert

rolig

sjenert

tilbakeholden

tilknappet

tvungen

ufri

vel beregnet

verdig
© Wild Wild Web 2012