Synonymer.no

kjørefil

Meningsgruppe: 1

bane

felt

fil

kjørefelt

kvarter

punkt

rute

sted

stykke

Meningsgruppe: 2

areal

distrikt

flate

mark

område

røfte

teig

territorium

utmål

Meningsgruppe: 3

bransje

departement

domene

fag

gebet

grein

sfære

virkefelt

Meningsgruppe: 4

krig

slagmark

valplass
© Wild Wild Web 2012