Synonymer.no

kjøre seg fast

Meningsgruppe: 1

ake

bile

fare

kjøre

kuske

Meningsgruppe: 2

begynne

briste

bryte sammen

fortære

gå i stå

igangsette

kaste

kjøre hodet i veggen

kjøre i gang

kjøre i seg

kjøre i vei

kjøre opp med

kjørende

klemme i

legge frem

mislykkes

presentere

rullende

sette i gang

veigående

Meningsgruppe: 3

abortere

avsporet

en fiasko

fallere

fallert

feilslått

forfeilet

gå beit

gå skoene av seg

havarert

ingen suksess

knekke nakken

komme til kort

mislykket

steinhugge

trekke det korteste strå

uheldig

umulig

virkningsløs
© Wild Wild Web 2012