Synonymer.no

kjørbar

Meningsgruppe: 1

klar

Meningsgruppe: 2

farbar

fremkjømd

fremkommelig

fri

isfri

klar bane

ledig

lettgått

navigabel

passabel

passerbar

seilbar

tilgjengelig

trafikabel

uhindret

åpen
© Wild Wild Web 2012