Synonymer.no

kive

Meningsgruppe: 1

disputere

duellere

faite

fighte

gjøre motstand

ikke harmonere

kjekle

kjempe

krangle

krige

munnhugges

opponere

rykke i marken

slåss

stride

stå i motstrid med

støte an mot

trette

være på krigsstien

være uenig

være uforenlig med


Andre relevante treff:

kives

skive

skivebom

arkivere

skiveformet

skyteskive

brødskive
© Wild Wild Web 2012