Synonymer.no

kilde

Meningsgruppe: 1

autoritet

avspark

avstamning

barndom

begynnelse

begynnelsessted

belegg

bånd

debut

ekstraksjon

enhet

etymologi

foranledning

forbindelse

forhistorie

førstning

genesis

grunnleggelse

herkomst

historie

hjemmelsmann

hjemstavn

hjemsted

ilddåp

ile

informant

innføring

innledning

intro

introduksjon

kildeskrift

nærhet

olle

opphav

oppkomme

oppkomst

opprettelse

opprinnelse

opprinnelsessted

oppstart

opptakt

proveniens

rot

røtter

samhørighet

skapelse

slekt

spire

start

startskudd

startsted

tau

tilblivelse

tilhørighet

tilknytning

utgangsposisjon

utgangspunkt

utspring

åpning

årsak

Meningsgruppe: 2

bekk


Andre relevante treff:

kilden

skilderi

kildekode

kildeskrift

kildesortere

vannkilde

kildehenvisning

kraftkilde

varmekilde

energikilde

hjelpekilde

fri kildekode

inntektskilde

åpen kildekode

drikkevannskilde
© Wild Wild Web 2012