Synonymer.no

kaste seg for ens føtter

Meningsgruppe: 1

beskjemme

bite i det sure eple

bøye seg

dukke

falle til fote

fornedre

fornedre seg

fornærme

gjøre knefall

gå til Canossa

krenke

krype til korset

kue

nedverdige

nedverdige seg

sluke den bitre pille

svelge den bitre pille

svelge sin stolthet

såre

tråkke i støvet

vanære

ydmyke

ydmyke seg
© Wild Wild Web 2012