Synonymer.no

karakteristiske trekk

Meningsgruppe: 1

egenskap

karakteristikon

karakteristikum

særdrag
© Wild Wild Web 2012