Synonymer.no

karakterisere

Meningsgruppe: 1

angi

anskueliggjøre

avbilde

avmerke

beherske

benevne

beskrive

bestemme

betegne

danne

demonstrere

dominere

fremheve

fremstille

gjengi

illustrere

indikere

karakteristisk

kjennetegne

male

markere

merke

mynte

nevne

nummerere

omhandle

original

prege

rulle opp

sette preg på

sette preg på

sette spor

skildre

skissere

slå

stemple

særegen

særprege

særpreget

tegne

trykke

utmale

utmerke

utpeke

uttrykke

være egen for

Meningsgruppe: 2

begunstige
© Wild Wild Web 2012