Synonymer.no

karakter

Meningsgruppe: 1

akte

ansikt

anstand

anstrøk

art

avtrykk

begrep

bein i nesen

beskaffenhet

bevissthet

bære preg av

disposisjon

dåm

egenart

egenskap

eiendomelighet

eiendommelighet

element

entitet

farge

fasong

fasthet

fatning

figur

fin

form

forme

fremtoning

fyr

følelsesliv

føre i sitt skjold

geberde

gemytt

gest

gestalt

gi særpreg

gjerd

godhet

gruppe

ha i sinne

habitus

hode

holdbarhet

holdning

hug

humør

hått

ideogram

idé

ild

individ

individualitet

indre

inndeling

innerste

innstilling

intellekt

kaliber

klasse

konsekvens

konsistens

kraft

kropp

krutt

kvalitet

kvalitets-

kynd

lag

legning

lidenskap

lynne

maner

mann

mening

menneske

mentalitet

merke

mester urian

modenhet

måte

natur

naturell

natyrell

nivå

oppbygning

orden

pappenheimer

patina

person

persona

personasje

personlighet

preg

prege

prinsipp

prinsippfasthet

profil

psyke

publikummer

pålitelighet

rang

ro

ryggrad

selv

signal

sikkerhet

sinn

sinnelag

sjel

sjelsstemning

sjelsstyrke

skap

skapning

skikkelse

slag

snitt

soliditet

sort

sortering

sound

spor

stabilitet

stand

standard

standhaftighet

standpunkt

stil

struktur

styrke

støpning

subjekt

særegenhet

særpreg

tegn

temperament

tenke

tilsnitt

tilstand

troskap

type

utforming

utholdenhet

utseende

varighet

verdi

vesen

vilje

viljestyrke

ville

vitne

ånd

Meningsgruppe: 2

besluttsomhet


Andre relevante treff:

karakterløs

karakterfast

karaktersvak

karaktertrekk

karakterisere

karakterstyrke

karakteristisk

karakteristika

karakteristikk

karakteristikon

karaktersetting

karakteristikum

strykkarakter

strykekarakter

karakteristiske trekk
© Wild Wild Web 2012