Synonymer.no

kanonisere

Meningsgruppe: 1

agreere

akkreditere

akseptere

aktuell

anerkjenne

anta

approbere

attestere

autorisere

bekrefte

bemyndige

bevitne

bifalle

billige

bindende

endossere

erklære kompetent

gangbar

gi lov

gi sitt samtykke til

gi tilgang

gild

gjengs

gjøre gyldig

godkjenne

godkjent

godta

gyldig

hylle

innrømme

innvilge

klarere

knesette

legitimere

lovfeste

lovlig

parafere

påtegne

ratifisere

ratihabere

rettskraftig

samstemme i

samtykke i

sanksjonere

si ja til

stadfeste

strø sand på

støtte

ta for god fisk

ta til følge

tillate

tiltre

underskrive

undertegne

valent

valid

vedta

verifisere

være med på

Meningsgruppe: 2

beatifisere

helgenvie
© Wild Wild Web 2012