Synonymer.no

kalkulere

Meningsgruppe: 1

akte

ansette

anslå

arrangere

avmåle

bedømme

beregne

budsjettere

dimensjonere

disponere

estimere

forberede

forutberegne

gjøre et overslag

gjøre utkast til

holde for

konstruere

kvantifisere

legge opp

legge til rette

måle

oppgi

overveie

planlegge

prosjektere

regne

regne med

regne ut

skissere

spå om

stikke ut

ta i betraktning

taime

tallfeste

tenke

tenke etter

tilrettelegge

time

utarbeide

utregne

vurdere

Meningsgruppe: 2

addere
© Wild Wild Web 2012