Synonymer.no

kalkere

Meningsgruppe: 1

avbilde

avtrykke

beskrive

doble

dubbe

dublere

duplisere

flytte

forevige

girere

illustrere

karikere

konstruere

kopiere

mangfoldiggjøre

omplante

overføre

plotte

portrettere

prente

projisere

risse

rite

skissere

skrive

skrive av

stiple

streke

tegne

trace
© Wild Wild Web 2012