Synonymer.no

jurisdiksjon

Meningsgruppe: 1

age

autoritet

bemyndigelse

bestemthet

embetsverk

fullmakt

herredømme

instans

kraft

majestet

makt

maktinstans

myndighet

organ

respekt

rett

rådighet

statsmakt

styrke

øvrighet
© Wild Wild Web 2012