Synonymer.no

judisium

Meningsgruppe: 1

begrep

behag

common sense

diskresjon

dom

dømmeevne

dømmekraft

forgodtbefinnende

fornuft

forstand

klokskap

konduite

mening

omdømme

skjønn

skjønnsomhet

sunt vett

verdsettelse

vurdering

vurderingsevne
© Wild Wild Web 2012