Synonymer.no

jordisk

Meningsgruppe: 1

antropogen

dennesidig

dødelig

egen

endelig

faktisk

flyktig

forfengelig

forgjengelig

forkrenkelig

fysiologisk

fysisk

gudløs

human

håndfast

håndgripelig

ikke-kristelig

inkarnert

jordbunden

jordnær

kjødelig

konkret

korporlig

kroppslig

legemlig

lek

mangelfull

materialistisk

materiell

menneske-

menneskelig

nøktern

plump

profan

prosaisk

påtakelig

realistisk

reell

ryr

sansbar

sanselig

seksuell

sekular

sekulær

sensuell

skryp

skrøpelig

skyver

somatisk

stofflig

sublunarisk

substansiell

syndig

tellurisk

temporal

terrestrisk

timelig

transient

udryg

udrøy

ufullkommen

ufullstendig

usikker

uvarig

verdslig

veritabel

virkelig

Meningsgruppe: 2

fast


Andre relevante treff:

ujordisk

overjordisk

underjordisk

jordiske levninger

de underjordiske
© Wild Wild Web 2012