Synonymer.no

jordbunden

Meningsgruppe: 1

faktisk

fysisk

håndgripelig

jordisk

kjødelig

konkret

legemlig

materiell

menneskelig

påtakelig

reell

sansbar

sanselig

stofflig

substansiell

timelig

virkelig

Meningsgruppe: 2

dennesidig

Meningsgruppe: 3

ensformig

grå

poesiløs

prosaisk

triviell

tørr

uromantisk

åndløs
© Wild Wild Web 2012