Synonymer.no

jobb

Meningsgruppe: 1

ansettelse

arbeid

arbeide

bane

befatning

beskjeftigelse

bestilling

bransje

dont

embete

emploi

erverv

fag

forretning

geskjeft

gjerning

gjøremål

ha jobben med

ha sin fulle hyre med

handling

håndtering

håndverk

kall

kondisjon

levebrød

levevei

livsstilling

løpebane

metier

næring

operasjon

oppgave

plass

post

praksis

profesjon

stilling

syssel

sysselsetting

verv

virke

virksomhet

yrke

Meningsgruppe: 2

anstrengelse


Andre relevante treff:

jobbe

jobber

jobbing

jobbe i

jobblokale

ekstrajobb

ha jobben med

jobben med
© Wild Wild Web 2012