Synonymer.no

jage på flukt

Meningsgruppe: 1

bannlyse

bortvise

fordrive

forjage

fortrenge

jage bort

kaste på dør

splitte

utstøte

Meningsgruppe: 2

avvise

behøve

bruke

det som trengs

fattig

klemme

mangle

mase

nok

slå tilbake

trenge

trenge inn på

trenge tilbake

trengende

trengt

trykke

undertrykke

utsatt
© Wild Wild Web 2012