Synonymer.no

jage bort

Meningsgruppe: 1

bannlyse

bortvise

fordrive

forjage

fortrenge

jage på flukt

kaste på dør

splitte

utstøte
© Wild Wild Web 2012