Synonymer.no

jage

Meningsgruppe: 1

avskjedige

avvise

bannlyse

barke

bortvise

danke ut

deportere

drive

drive ut

eksilere

falle

fare

fjerne

fly

fole

fole seg

fordrive

fore seg

forfølge

forsere

forte seg

fortrenge

forvise

føyse

galoppere

gli

gyve

halse

haste

helle ut

husje

hute

ikke la gresset gro under føttene

ikke være sen til

ile

kaste på dør

kaste ut

kile på

kue

kvikke seg

kyse

kysje

landlyse

landsforvise

lekke

løpe

nekte adgang

nøyte seg

ostrakere

pile

proskribere

påskynde

rape

rappe seg

rase

raske på

rause

relegere

renne

rulle

ruse

rushe

rusje

ryke

sende bort

sende i eksil

sende ut

sette

sette det lengste benet først

sette farten opp

sette klampen i bånn

sette på porten

skynde

skynde på

skynde seg

skyve til side

sprenge

sprengløpe

stime

storme

stormløpe

strene

stryke

strømme

stupe

styrte

suse

svinte seg

ta bena på nakken

trenge tilbake

true

tumle

utdrive

utelukke

utrydde

utstøte

utvise

vise døren

Meningsgruppe: 2

beinfly

Meningsgruppe: 3

aspirere til

etterstrebe

ettertrakte

ha et godt øye til

jakte på

kaste sine øyne på


Andre relevante treff:

jager

jaget

jage ut

jagende

jage

jage opp

jage bort

innjage

forjage

forjaget

oppjaget

jage på flukt

skrekkinnjagende

tomhet og jagen efter vind
© Wild Wild Web 2012