Synonymer.no

iverksette

Meningsgruppe: 1

aktivisere

aktualisere

angripe

anlegge

anrette

anstifte

anstille

anstille seg

arrangere

avholde

avstedkomme

avvikle

bedrive

begynne

begå

bestille

besørge

bringe

bringe i havn

bringe i orden

debutere

drive

effektuere

eksekvere

etablere

finne på

foranstalte

forbedre

forberede

foreta

foreta seg

forrette

forvolde

forårsake

fremme

fullbyrde

få i stand

få til

gi seg i kast med

gi seg til

gjennomføre

gjennomført

gjøre

gjøre til virkelighet

gripe an

grunne

grunnlegge

gå i gang

holde

igangsette

initiere

innlate seg på

innlede

innvie

inspirere

intonere

introdusere

istemme

kjøre i gang

kjøre i gang

konkretisere

lansere

late som om man er

legemliggjøre

materialisere

nedsette

oppfylle

oppgi

opprette

ordne

organisere

personifisere

praktisere

realisere

rettferdiggjøre

røkje etter

sette i gang

sette igjennom

sette ut i livet

simulere

skipe

slå på

starte

starte opp

stelle til

supplere

sørge for

ta hull på

tvinge

utføre

utgi seg for

utrette

utøve

virkeliggjøre

volde

åpne

Meningsgruppe: 2

gjøre alvor av


Andre relevante treff:

iverksetter

iverksettelse
© Wild Wild Web 2012