Synonymer.no

iver

Meningsgruppe: 1

aktivitet

anstrengelse

appetitt

arbeidsomhet

attrå

begeistring

begjær

begjærlighet

damp

driftighet

eldhug

energi

engasjement

ettertrykk

fart

flid

flukt

foretaksomhet

framdrift

fremdrift

fremferd

futt

fyrighet

glød

handlingskraft

heftighet

hete

hobby

id

iherdighet

ild

impuls

incitament

inderlighet

initiativ

insitament

intensitet

interesse

jern i ilden

kraft

lidenskap

liebhaberi

liv

lunk

lyst

motivasjon

møye

nerk

nidkjærhet

omhu

omsorg

omtanke

oppmerksomhet

opptatthet

pasjon

pep

pepp

pågåenhet

påvirkningskraft

samvittighetsfullhet

sans

sanselighet

smak

stimulans

styrke

temperatur

tiltak

tiltakslyst

trott

trått

umake

varmblodighet

varme

velvilje

vilje

virkelyst

virksomhet

vitalitet

ønske

øre

øye

Meningsgruppe: 2

drivkraft


Andre relevante treff:

giver

hivert

driver

diverse

stiver

stivert

univers

skriver

divergere

diversjon

divertere

angiver

divergens

iverksette

motivere

aktivere

derivere

iverksetter

arrivere

arkivere

motivert

universet

angiveri

diversitet

universell

avstiver

universal-

tidgiver

iverksetting

universitet

iverksettelse

kursivere

motivering

umotivert

kultivere

kultivert

deprivere

divergerende

oppstiver

fordriver

rådgiver

dagdriver

diversifisere

formgiver

sædgiver

pådriver

kultivering

divertissement

ukultivert

gestgiveri

dagdriveri

skriveredskap

gjestgiver

skriverutgang

lånegiver

bokskriver

intensivere

gjestgiveri

universalmiddel

universalmedisin

låtskriver

universitetsgrad

intensiveres

tverrdriver

bladskriver

intensivering

arbeidsgiver

motiveringsfaktor

intensiverende

fjernskriver

substantivert

demonutdriver

vinkelskriver

universitetsutdannelse

djevelutdriver

angstfordriver

sier og skriver

finansrådgiver

juridisk rådgiver
© Wild Wild Web 2012