Synonymer.no

ivareta

Meningsgruppe: 1

begunstige

berge

beskjerme

beskytte

besørge

bevare

dekke

dra omsorg for

eskortere

forskanse

forsvare

frede

garantere

gardere

gjete

gå i bresjen for

hegne

hjelpe

holde sin hånd over

konvoiere

live

lune

passe

passe på

protesjere

sikre

skjerme

stille seg i bresjen for

strygge

ta av for

ta under sine vinger

tre i skranken for

trygge

verge

verne

vokte

våke over
© Wild Wild Web 2012