Synonymer.no

istemme

Meningsgruppe: 1

angripe

anlegge

anstifte

anta

approbere

avsynge

begynne

begynne i

besynge

bifalle

chevrotere

croone

debutere

etablere

foredra

framføre

få munnen på glid

gale

gi seg i kast med

gi seg til

gjenlyde

gnåle

godkjenne

gripe an

grunne

grunnlegge

gå i gang

holde med

hulle

igangsette

initiere

innlate seg på

innlede

innrømme

innsynge

innvie

intonere

introdusere

iverksette

jodle

joike

juble

kjøre i gang

klinge

kore

kvede

kvitre

lage vellyd

lale

lansere

lokke

lovprise

lovsynge

lulle

messe

musisere

nedsette

nynne

oppgi

opprette

overta

plystre

prise

påbegynne

resitere

samstemme i

samtykke i

sanksjonere

sekundere

sette i

sette i gang

sjunge

skride til verket

skråle

slutte seg til

slå inn på

slå seg på

starte

starte opp

stemme for

stemme i

stemme opp

stikke i

strø sand på

sulle

synge

synge ens pris

synge fore

synge inn

synge julen inn

synge med

synge sitt hjerte ut

synge solo

synge ut

ta bladet fra munnen

ta fatt

ta hull på

ta på

ta til

tiltre

tone

tralle

underskrive

vokalisere

åpne

Meningsgruppe: 2

gaule
© Wild Wild Web 2012