Synonymer.no

isolere

Meningsgruppe: 1

atskille

avdempe

avgrense

avkjøle

avskjerme

avskjære

avsondre

avspenne

avsperre

avvise

bannlyse

barrikadere

befri

begrense

berolige

berøve

beskranke

blende

boikotte

bolke

bremse

dele

demme

demme opp for

dempe

differensiere

dimme

diske

diskriminere

diskvalifisere

dissosiere

dysse ned

døyve

ekskludere

ekskommunisere

fengsle

fordele

formilde

forminske

forvise

fraksjonere

frata

fremheve

fryse ut

hemme

hindre

holde ut fra hverandre

internere

kjøle

kjølne

klare

kløyve

lindre

lockoute

løsrive

megle

mildne

minske

mitigere

moderere

motvirke

nedlegge

opphøre

oppløse

redusere

roe

saktne

segregere

senke

separere

skille

skille seg fra

skille seg ved

skille ut

skille ved

skjelne

skru ned

sondre

sortere

spalte

sperre

sperre inne

splitte

stagge

stemme

stenge

stenge ute

stille

stilne

svekke

temme

temperere

tvinge

tøyle

undertrykke

utelukke

utestenge

utheve

utstøte

Meningsgruppe: 2

alene
© Wild Wild Web 2012