Synonymer.no

irregulær

Meningsgruppe: 1

amorf

atypisk

ekstraordinær

formløs

omskiftelig

uensartet

uordentlig

uregelmessig

uregelrett

usymmetrisk

Meningsgruppe: 2

abnorm
© Wild Wild Web 2012