Synonymer.no

intonasjon

Meningsgruppe: 1

aksent

artikulasjon

betoning

diksjon

uttale

Meningsgruppe: 2

ordtone

stavelsestone

tone

tonefall

tonegang

tonelag

tonem

uttalemåte
© Wild Wild Web 2012