Synonymer.no

intensivering

Meningsgruppe: 1

alluvio

auke

crescendo

ekspansjon

eksplosjon

forbedring

forhøyelse

formering

hausse

oppskalering

oppsving

opptrapping

progresjon

påslag

stigning

styrking

tillegg

tilvekst

vekst

økning
© Wild Wild Web 2012