Synonymer.no

intendere

Meningsgruppe: 1

forsettlig

gå ut på

ha for øye

ha i tanke

ha til hensikt

ta sikte på

tilsikte

tilsiktet

tilstrebe

ville
© Wild Wild Web 2012