Synonymer.no

intellekt

Meningsgruppe: 1

akte

anima

animus

begavelse

begrep

begripelse

bevissthet

disposisjon

dømmekraft

egenart

fatteevne

fornuft

forstand

forståelse

følelsesliv

føre i sitt skjold

geist

gemytt

geni

greie

grep

ha i sinne

habitus

hjerne

hode

hug

humør

individualitet

indre

ingenium

innsikt

intelligens

karakter

klokskap

kløkt

legning

lynne

mentalitet

natur

natyrell

nemme

omdømme

omløp

oppfattelse

peiling

personlighet

psyke

sans

sinn

sinnelag

sjel

sjeleliv

skjønn

tanke

tankeliv

tankevirksomhet

temperament

tenke

tenkeevne

vesen

vett

ville

visdom

viten

ånd

åndsevner


Andre relevante treff:

intellektuell

intellektuelle

de intellektuelle
© Wild Wild Web 2012