Synonymer.no

insuffisiens

Meningsgruppe: 1

mangel

utilstrekkelighet

Meningsgruppe: 2

deficit

manko

minus

subus

tap

underbalanse

underskudd
© Wild Wild Web 2012