Synonymer.no

instruktiv

Meningsgruppe: 1

klar

Meningsgruppe: 2

anskuelig

avklaret

begripelig

eksplisitt

enkel

entydig

forklart

forståelig

innlysende

kjølig

konsis

lettfattelig

lettlest

manifest

nøktern

opplagt

presis

påviselig

stringent

synlig

tydelig

utvetydig

utvilsom

åpenbar

Meningsgruppe: 3

belære

belærende

didaktisk

doserende

hovmesterere

informativ

lærerik

nyttig

opplysende

rettlede

skolemesteraktig

ta i skole

til å få forstand av

undervise
© Wild Wild Web 2012