Synonymer.no

instans

Meningsgruppe: 1

bemyndigelse

Meningsgruppe: 2

autoritet

bestemthet

embetsverk

fase

fullmakt

grad

i siste instans

jurisdiksjon

makt

myndighet

nivå

når

når alt kommer til alt

organ

pas

punkt

rett

rådighet

skritt

stadium

statsmakt

steg

til syvende og sist

trinn

øvrighet


Andre relevante treff:

maktinstans

i siste instans
© Wild Wild Web 2012