Synonymer.no

inspisere

Meningsgruppe: 1

bedømme

besiktige

betrakte

etterforske

etterprøve

etterse

finne ut

forske

forvisse seg om

føre el. ha kontroll med

føre el. ha tilsyn med

føre tilsyn med

gjennomgå

granske

granskende

gå etter i sømmene

gå over

ha kontroll med

kontrollere

kritisk

legge under lupen

lese

lære

oppdage

overvåke

prøve

prøvende

påse

ransake

rette søkelyset mot

sensurere

sikte

sjekke

studere

søke

teste

tilse

undersøke

utforske

visitere

Meningsgruppe: 2

befare
© Wild Wild Web 2012