Synonymer.no

insistere på

Meningsgruppe: 1

angi

anmode om

avfordre

avkreve

avtvinge

bedyre

begjære

beordre

betinge seg

eske

fastholde

forbeholde seg

fordre

forfekte

forfølge

forlange

forsikre

fremture

gjøre gjeldende

gjøre krav på

hevde

holde

holde på

inndrive

insistere

kreve

mene

nedlegge påstand om

oppgi

opprettholde

postulere

pukke på

påberope

påberope seg

påstå

rekvirere

rykke

si

stå ved

utbe seg

uttale

ville ha det til

ytre
© Wild Wild Web 2012