Synonymer.no

innvending

Meningsgruppe: 1

advarende røst

akke

anke

ankepunkt

anklage

antilogi

appell

atterhald

avkreftelse

avslag

avstandtagen

bann

begrensning

beklagelse

besværing

betingelse

boikott

daddel

dementi

demonstrasjon

embargo

forbehold

forbud

forestilling

gjenmæle

gråt

imøtegåelse

innsigelse

innskrenkning

interdikt

jammer

jeremiade

kautel

kjæremål

klage

klagemål

klausul

klynking

komme med innsigelser

kontradiksjon

motforestilling

motmæle

motsi

motsigelse

mukk

nedlegge innsigelse

nedlegge veto mot

nei

nekt

nekte

nenie

opphevelser

opposisjon

protest

protestere

påtale

ramaskrik

reklamasjon

reservasjon

reservatio mentalis

restriksjon

stopp

stønn

sukk

sutring

svar på tiltale

svare

syt

særbestemmelse

ta til gjenmæle

tabu

tvil

unntak

veto

vilkår

vånde

ynk

Meningsgruppe: 2

aber


Andre relevante treff:

innvendinger

komme med innvendinger
© Wild Wild Web 2012