Synonymer.no

innstudere

Meningsgruppe: 1

bedrive

begå

bibringe

dosere

dressere

drive

dyktiggjøre seg i

eksersere

erfare

forkynne

fremme

få tak på

innøve

komme inn i

lære

memorere

preparere

prøve

pugge

repetere

sette seg inn i

studere

ta lærdom av

tilegne seg

trene

utvikle

venne

øve

øvet
© Wild Wild Web 2012