Synonymer.no

innstilling

Meningsgruppe: 1

anima

animus

anskuelse

antakelse

atferd

attest

attityde

avstemning

begeistring

begrep

besyv

betenkning

betraktningsmåte

diktamen

dom

erklæring

fordom

formodning

geist

grunntanke

helhet

hierarki

holdning

humør

høring

idé

innordning

innretning

intervju

justering

konfigurasjon

kontroll

korreksjon

korrigering

kritikk

lystighet

mening

moral

omdømme

opinion

oppfatning

oppførsel

oppsett

oppstilling

ord

ordning

overbevisning

overhaling

påstand

regulering

resolusjon

responsum

sammenheng

sinnelag

sjekk

skjønn

stemning

struktur

syn

synsmåte

synspunkt

synsvinkel

system

tanke

tankesett

tenkemåte

tro

utsagn

uttalelse

valg

votum

vurdering

ytring

ånd

Meningsgruppe: 2

karakter

ryggrad

standpunkt
© Wild Wild Web 2012