Synonymer.no

innstille

Meningsgruppe: 1

adaptere

akklimatisere

akkomodere

anbefale

anbringe

anvise

applisere

aptere

avgi

avpasse

avstemme

bearbeide

betegne

fastsette

finne seg til rette

finstille

foreslå

foretrekke

forordne

føye

gi

gjøre framlegg om

gjøre seg til talsmann for

gå god for

henlede

henvende

i et valg

innordne seg

innsikte

jenke

jenke seg

justere

kalibrere

klippe en hæl og kutte en tå

komparere

kontrollere

koordinere

korrigere

kåre

lansere

legge an

legge fram

legge inn et godt ord for

leve seg inn

modifisere

måte

nedlegge

nedsette

nominere

oppmuntre til

oppnevne

ordinere

ordne

proponere

påpeke

påvirke

regulere

rekommandere

rette

rette inn

råde

sette

sikte inn

sjekke

slå til lyd for

stemme

stille

stille forslag om

tillempe

tilpasse

tilpasse seg

tilrå

tilråde

tilskynde

tilvenne

time

tune

utpeke

utvelge

velge

yte

å

Meningsgruppe: 2

bringe i forslag

Meningsgruppe: 3

annullere

avbryte

droppe

holde opp med

kansellere

opphøre med


Andre relevante treff:

innstille seg på
© Wild Wild Web 2012