Synonymer.no

innskrenkning

Meningsgruppe: 1

atterhald

avgrensing

avgrensning

avkorting

avskrivning

avslag

barriere

begrensning

betingelse

bom

dekort

dekrement

ende

fall

forbehold

formalisering

fradrag

grense

innvending

kant

kautel

klausul

kutt

limes

limit

limitasjon

mink

moderasjon

mål

nedbygging

nedskjæring

nedskrivning

nedtrapping

negativ vekst

rand

reduksjon

regelbinding

reservasjon

reservatio mentalis

restriksjon

skranke

strek

særbestemmelse

termin

trekk

tvil

unnatak

unntak

vilkår

ytterkant

Meningsgruppe: 2

djupål

Meningsgruppe: 3

dispensasjon

eksempsjon

Meningsgruppe: 4

abnormitet

anomali

avvik

særtilfelle

Meningsgruppe: 5

avart

med unntak av

raritet

sjeldenhet

spesiell

sær-

unntaks-

unntatt
© Wild Wild Web 2012