Synonymer.no

innskjerpe

Meningsgruppe: 1

anordne

befale

beordre

bestemme

bestille

by

dekretere

diktere

fastsette

foreskrive

forlange

forordne

gi ordre om

kommandere

kreve

ordinere

påby

pålegge

rekvirere

sende

tilplikte

Meningsgruppe: 2

aksentuere

betone

fremheve

fremholde

gjøre oppmerksom på

gjøre tydelig

markere

poengtere

presisere

påpeke

trekke frem

understreke

urgere

utheve

utmerke
© Wild Wild Web 2012