Synonymer.no

innsikt

Meningsgruppe: 1

allmenndannelse

anskuelse

begrep

dyktighet

ekspertise

erfaring

erkjennelse

fagkunnskap

ferdighet

innblikk

klokhet

kløkt

kunnen

kunnskap

kyndighet

kynne

lærdom

omtanke

opplysning

orientering

peiling

resong

sakkunnskap

skarpsindighet

vett

visdom

viten

Meningsgruppe: 2

begavelse


Andre relevante treff:

innsikte

innsiktsfull
© Wild Wild Web 2012