Synonymer.no

innrette seg

Meningsgruppe: 1

anlegge

arrangere

bosette seg

danne

etablere seg

forberede

få foten

få foten under eget bord

føye

innrette

installere seg

lempe seg

montere

nedsette seg

oppslå sitt paulun

ordne

sette bo

slå seg ned

ta opphold

Meningsgruppe: 2

arrangere seg

avstedkomme

behandle

bestyre

bevendt

bøte

foranstalte

gå frem

ordne seg

passe

pleie

pynte

stelle

stelle med

stelle på

stelle seg

stelle til

stelt


Andre relevante treff:

innrette seg ordne seg
© Wild Wild Web 2012