Synonymer.no

innkvartere

Meningsgruppe: 1

anbringe

bo

forlegge

garnisonere

innlosjere

innlosjere seg

kampere

kantonnere

kasernere

plassere

poste

stasjonere

stille

ta inn

underbringe

være innkvartert
© Wild Wild Web 2012