Synonymer.no

innkomst

Meningsgruppe: 1

agio

ankomst

avanse

betaling

bonus

dividende

dusør

emolument

fordel

forretning

fortjeneste

gasje

gebyr

gevinst

gjengjeld

gjenytelse

godtgjørelse

honorar

hyre

inntekt

intrade

kurtasje

lommepenger

lønn

lønn som forskyldt

lønning

mål

netto

overskudd

prebende

profitt

proveny

påberope seg

påskjønning

rettferdighet

reveny

sportel

ta til inntekt

til pass

turnover

ukepenger

utbytte

vinning

vinst

ytelse

Meningsgruppe: 2

avkastning
© Wild Wild Web 2012