Synonymer.no

innhente

Meningsgruppe: 1

ankomme

annamme

anskaffe

anta

anta form

arve

be om

behagelig

bekomme

beseire

bestille

bli gift med

bli rammet av

bli til del

bli utsatt for

bli ved

erholde

erverve

finne

forsyne

forverve

få fatt i

få tak i

greie

gripe

gå til topps

hale

hale i land

hale inn på

hente opp

hente seg

hjemføre

hole

hoste opp

høste

høste inn

innkassere

kjøpe

klare

komme

komme opp på siden av

levere

lå fatt i

løse

motta

nå frem

nå igjen

oppdrive

oppebære

oppnå

oppta

organisere

orge

orke

overkomme

overvinne

pådra seg

reise

rekke

rekruttere

rente

rente opp

riste ut av ermet

seire

sikre

skaffe

skaffe seg

spise

stampe opp av jorden

stille

sympatisk

søke om

sørge for

ta

ta hjem

ta igjen

ta luven fra

tilveiebringe

tjene

utbe seg

utrede

utvirke

verve

vinne

vinne inn på

vinne på

vinnende

Meningsgruppe: 2

bakke
© Wild Wild Web 2012