Synonymer.no

innfri

Meningsgruppe: 1

akseptabel

akseptere

anta

antakelig

behage

berge seg

berolige

bestå

betale

betryggende

cashe

forsvarlig

fylle

fyllestgjøre

fyllestgjørende

gjøre til lags

glede

god

ha sitt utkomme

honorere

innløse

kunne leve med noe

kvitte

leve opp til

leve seg inn i

leve videre

livberge seg

livnære seg

lykksaliggjøre

mette

oppfylle

overbevise

stagge

stille

sutenere

tilegne

tilfredsstille

tilfredsstillende

tilpasse

tåle

upåklagelig

uttømmende

vegetere

Meningsgruppe: 2

bekoste
© Wild Wild Web 2012