Synonymer.no

inneholde

Meningsgruppe: 1

bake inn

beholde

besitte

bestemme over

bestå av

betydelig

bære

bære i sitt kjød

bære i sitt skjød

dekke inn

disponere

eie

favne

favne om

fyldig

gjennomgripende

grundig

ha

ha på seg

holde

inkludere

inklusive

innbefatte

innbefattet

innebære

inneha

inneslutte

ligge inne med

mangesidig

nære

omfangsrik

omfatte

omfattende

oppta

regne med

romme

rå over

sitte inne med

spenne over

stor

ta med

telle

vid

være utstyrt med

Meningsgruppe: 2

gjemme

måle

rommes

skjule

ta
© Wild Wild Web 2012